Feinsicherung 5x20mm T 5A Inh. 1000st

Feinsicherung 5x20mm T 5A Inh. 1000st
  • Gratis Versand
Feinsicherung 5x20mm T 5A Inh. 1000st
71,45 € inkl. MwSt., inkl. Versand
auf Lager
Lieferzeit: : 12-17 Tage
Pack
71,45 € inkl. MwSt., inkl. Versand
auf Lager
Lieferzeit: : 12-17 Tage
Pack

Kostenfreie Rücksendung 30 Tage lang möglich


Artikel Marke Grundpreis Einzelpreis 2 Pack 5 Pack 10 Pack
Feinsicherung 5x20mm T 5A Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm F 50ma Inh. 250st ESKA 108,39 € 108,39 € 106,19 € 108,39 € 108,39 €
Feinsicherung 5x20mm F 63ma Inh. 250st ESKA 108,39 € 108,39 € 106,19 € 108,39 € 108,39 €
Feinsicherung 5x20mm F 80ma Inh. 250st ESKA 108,39 € 108,39 € 106,19 € 108,39 € 108,39 €
Feinsicherung 5x20mm F 100ma Inh. 250st ESKA 45,90 € 45,90 € 44,97 € 45,90 € 45,90 €
Feinsicherung 5x20mm F 125ma Inh. 250st ESKA 45,90 € 45,90 € 44,97 € 45,90 € 45,90 €
Feinsicherung 5x20mm F 160ma Inh. 250st ESKA 19,13 € 19,13 € 18,81 € 19,13 € 19,13 €
Feinsicherung 5x20mm F 200ma Inh. 1000st ESKA 76,51 € 76,51 € 73,51 € 64,51 € 64,24 €
Feinsicherung 5x20mm F 250ma Inh. 1000st ESKA 76,51 € 76,51 € 73,51 € 64,51 € 64,24 €
Feinsicherung 5x20mm F 315ma Inh. 1000st ESKA 76,51 € 76,51 € 73,51 € 64,51 € 64,24 €
Feinsicherung 5x20mm F 400ma Inh. 1000st ESKA 76,51 € 76,51 € 73,51 € 64,51 € 64,24 €
Feinsicherung 5x20mm F 500ma Inh. 1000st ESKA 76,51 € 76,51 € 73,51 € 64,51 € 64,24 €
Feinsicherung 5x20mm F 630ma Inh. 1000st ESKA 76,51 € 76,51 € 73,51 € 64,51 € 64,24 €
Feinsicherung 5x20mm F 800ma Inh. 1000st ESKA 76,51 € 76,51 € 73,51 € 64,51 € 64,24 €
Feinsicherung 5x20mm F 1A Inh. 1000st ESKA 76,51 € 76,51 € 73,51 € 64,51 € 64,24 €
Feinsicherung 5x20mm F 1,25a Inh. 1000st ESKA 76,51 € 76,51 € 73,51 € 64,51 € 64,24 €
Feinsicherung 5x20mm F 1,6a Inh. 1000st ESKA 76,51 € 76,51 € 73,51 € 64,51 € 64,24 €
Feinsicherung 5x20mm F 2A Inh. 1000st ESKA 76,51 € 76,51 € 73,51 € 64,51 € 64,24 €
Feinsicherung 5x20mm F 2,5a Inh. 1000st ESKA 76,51 € 76,51 € 73,51 € 64,51 € 64,24 €
Feinsicherung 5x20mm F 3,15a Inh. 1000st ESKA 76,51 € 76,51 € 73,51 € 64,51 € 64,24 €
Feinsicherung 5x20mm F 4A Inh. 1000st ESKA 76,51 € 76,51 € 73,51 € 64,51 € 64,24 €
Feinsicherung 5x20mm F 5A Inh. 1000st ESKA 76,51 € 76,51 € 73,51 € 64,51 € 64,24 €
Feinsicherung 5x20mm F 6,3a Inh. 1000st ESKA 76,51 € 76,51 € 73,51 € 64,51 € 64,24 €
Feinsicherung 5x20mm F 8A Inh. 1000st ESKA 76,51 € 76,51 € 73,51 € 64,51 € 64,24 €
Feinsicherung 5x20mm F 10a Inh. 1000st ESKA 76,51 € 76,51 € 73,51 € 64,51 € 64,24 €
Feinsicherung 5x20mm F 32ma Inh. 250st ESKA 86,08 € 86,08 € 83,13 € 86,08 € 86,08 €
Feinsicherung 5x20mm F 40ma Inh. 250st ESKA 86,08 € 86,08 € 83,13 € 86,08 € 86,08 €
Feinsicherung 5x20mm F 50ma Inh. 250st ESKA 86,08 € 86,08 € 84,33 € 86,08 € 86,08 €
Feinsicherung 5x20mm F 63ma Inh. 250st ESKA 86,08 € 86,08 € 83,13 € 86,08 € 86,08 €
Feinsicherung 5x20mm F 80ma Inh. 250st ESKA 63,77 € 63,77 € 61,30 € 63,77 € 63,77 €
Feinsicherung 5x20mm F 100ma Inh. 250st ESKA 63,77 € 63,77 € 58,91 € 63,77 € 63,77 €
Feinsicherung 5x20mm F 125ma Inh. 250st ESKA 17,82 € 17,82 € 17,46 € 17,82 € 17,82 €
Feinsicherung 5x20mm F 160ma Inh. 250st ESKA 17,82 € 17,82 € 17,46 € 17,82 € 17,82 €
Feinsicherung 5x20mm F 200ma Inh. 1000st ESKA 71,29 € 71,29 € 68,45 € 59,93 € 59,73 €
Feinsicherung 5x20mm F 250ma Inh. 1000st ESKA 71,29 € 71,29 € 68,45 € 59,93 € 59,73 €
Feinsicherung 5x20mm F 315ma Inh. 1000st ESKA 71,29 € 71,29 € 68,45 € 59,93 € 59,73 €
Feinsicherung 5x20mm F 400ma Inh. 1000st ESKA 71,29 € 71,29 € 68,45 € 59,93 € 59,73 €
Feinsicherung 5x20mm F 500ma Inh. 1000st ESKA 71,29 € 71,29 € 68,45 € 59,93 € 59,73 €
Feinsicherung 5x20mm F 630ma Inh. 1000st ESKA 71,29 € 71,29 € 68,45 € 59,93 € 59,73 €
Feinsicherung 5x20mm F 800ma Inh. 1000st ESKA 71,29 € 71,29 € 68,45 € 59,93 € 59,73 €
Feinsicherung 5x20mm F 1A Inh. 1000st ESKA 71,29 € 71,29 € 68,45 € 59,93 € 59,73 €
Feinsicherung 5x20mm F 1,25a Inh. 1000st ESKA 71,29 € 71,29 € 68,45 € 59,93 € 59,73 €
Feinsicherung 5x20mm F 1,6a Inh. 1000st ESKA 71,29 € 71,29 € 68,45 € 59,93 € 59,73 €
Feinsicherung 5x20mm F 2A Inh. 1000st ESKA 71,29 € 71,29 € 68,45 € 59,93 € 59,73 €
Feinsicherung 5x20mm F 2,5a Inh. 1000st ESKA 71,29 € 71,29 € 68,45 € 59,93 € 59,73 €
Feinsicherung 5x20mm F 3,15a Inh. 1000st ESKA 71,29 € 71,29 € 68,45 € 59,93 € 59,73 €
Feinsicherung 5x20mm F 4A Inh. 1000st ESKA 71,29 € 71,29 € 68,45 € 59,93 € 59,73 €
Feinsicherung 5x20mm F 5A Inh. 1000st ESKA 71,29 € 71,29 € 68,45 € 59,93 € 59,73 €
Feinsicherung 5x20mm F 6,3a Inh. 1000st ESKA 71,29 € 71,29 € 68,45 € 59,93 € 59,73 €
Feinsicherung 5x20mm F 8A Inh. 1000st ESKA 71,29 € 71,29 € 68,45 € 59,93 € 59,73 €
Feinsicherung 5x20mm F 10a Inh. 1000st ESKA 71,29 € 71,29 € 68,45 € 59,93 € 59,73 €
Feinsicherung 5x20mm M 32ma Inh. 250st ESKA 219,95 € 219,95 € 215,15 € 219,95 € 219,95 €
Feinsicherung 5x20mm M 40ma Inh. 250st ESKA 219,95 € 219,95 € 215,15 € 219,95 € 219,95 €
Feinsicherung 5x20mm M 50ma Inh. 250st ESKA 124,33 € 124,33 € 121,62 € 124,33 € 124,33 €
Feinsicherung 5x20mm M 63ma Inh. 250st ESKA 124,33 € 124,33 € 121,62 € 124,33 € 124,33 €
Feinsicherung 5x20mm M 80ma Inh. 250st ESKA 124,33 € 124,33 € 121,62 € 124,33 € 124,33 €
Feinsicherung 5x20mm M 100ma Inh. 250st ESKA 28,70 € 28,70 € 27,43 € 28,70 € 28,70 €
Feinsicherung 5x20mm M 125ma Inh. 250st ESKA 28,70 € 28,70 € 27,43 € 28,70 € 28,70 €
Feinsicherung 5x20mm M 160ma Inh. 250st ESKA 19,75 € 19,75 € 19,07 € 19,75 € 19,75 €
Feinsicherung 5x20mm M 200ma Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 250ma Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 315ma Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 400ma Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 500ma Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 630ma Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 800ma Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 1A Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 1,25a Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 1,6a Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 2A Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 2,5a Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 3,15a Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 4A Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 5A Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 6,3a Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 8A Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 10a Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 12,5a Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm M 16a Inh. 1000st ESKA 71,21 € 71,21 € 68,37 € 59,86 € 59,66 €
Feinsicherung 5x20mm T 32ma Inh. 250st ESKA 159,39 € 159,39 € 156,31 € 159,39 € 159,39 €
Feinsicherung 5x20mm T 40ma Inh. 250st ESKA 159,39 € 159,39 € 153,57 € 159,39 € 159,39 €
Feinsicherung 5x20mm T 50ma Inh. 250st ESKA 159,39 € 159,39 € 153,57 € 159,39 € 159,39 €
Feinsicherung 5x20mm T 63ma Inh. 250st ESKA 79,70 € 79,70 € 76,17 € 79,70 € 79,70 €
Feinsicherung 5x20mm T 80ma Inh. 250st ESKA 79,70 € 79,70 € 76,17 € 79,70 € 79,70 €
Feinsicherung 5x20mm T 100ma Inh. 250st ESKA 28,70 € 28,70 € 27,72 € 28,70 € 28,70 €
Feinsicherung 5x20mm T 125ma Inh. 250st ESKA 28,70 € 28,70 € 27,72 € 28,70 € 28,70 €
Feinsicherung 5x20mm T 160ma Inh. 250st ESKA 19,81 € 19,81 € 19,13 € 19,81 € 19,81 €
Feinsicherung 5x20mm T 200ma Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm T 250ma Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm T 315ma Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm T 400ma Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm T 500ma Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm T 630ma Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm T 800ma Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm T 1A Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm T 1,25a Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm T 1,6a Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm T 2A Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm T 2,5a Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm T 3,15a Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm T 4A Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm T 6,3a Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm T 8A Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm T 10a Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm T 12,5a Inh. 1000st ESKA 71,45 € 71,45 € 68,60 € 60,07 € 59,87 €
Feinsicherung 5x20mm T 100ma Inh. 250st ESKA 57,38 € 57,38 € 55,41 € 57,38 € 57,38 €
Feinsicherung 5x20mm T 125ma Inh. 250st ESKA 57,38 € 57,38 € 55,41 € 57,38 € 57,38 €
Feinsicherung 5x20mm T 160ma Inh. 250st ESKA 35,08 € 35,08 € 33,52 € 35,08 € 35,08 €
Feinsicherung 5x20mm T 200ma Inh. 1000st ESKA 85,44 € 85,44 € 82,04 € 71,83 € 71,59 €
Feinsicherung 5x20mm T 250ma Inh. 1000st ESKA 85,44 € 85,44 € 82,04 € 71,83 € 71,59 €
Feinsicherung 5x20mm T 315ma Inh. 1000st ESKA 85,44 € 85,44 € 82,04 € 71,83 € 71,59 €
Feinsicherung 5x20mm T 400ma Inh. 1000st ESKA 85,44 € 85,44 € 82,04 € 71,83 € 71,59 €
Feinsicherung 5x20mm T 500ma Inh. 1000st ESKA 85,44 € 85,44 € 82,04 € 71,83 € 71,59 €
Feinsicherung 5x20mm T 630ma Inh. 1000st ESKA 85,44 € 85,44 € 82,04 € 71,83 € 71,59 €
Feinsicherung 5x20mm T 800ma Inh. 1000st ESKA 85,44 € 85,44 € 82,04 € 71,83 € 71,59 €
Feinsicherung 5x20mm T 1A Inh. 1000st ESKA 85,44 € 85,44 € 82,04 € 71,83 € 71,59 €
Feinsicherung 5x20mm T 1,25a Inh. 1000st ESKA 85,44 € 85,44 € 82,04 € 71,83 € 71,59 €
Feinsicherung 5x20mm T 1,6a Inh. 1000st ESKA 85,44 € 85,44 € 82,04 € 71,83 € 71,59 €
Feinsicherung 5x20mm T 2A Inh. 1000st ESKA 85,44 € 85,44 € 82,04 € 71,83 € 71,59 €
Feinsicherung 5x20mm T 2,5a Inh. 1000st ESKA 85,44 € 85,44 € 82,04 € 71,83 € 71,59 €
Feinsicherung 5x20mm T 3,15a Inh. 1000st ESKA 85,44 € 85,44 € 82,04 € 71,83 € 71,59 €
Feinsicherung 5x20mm T 4A Inh. 1000st ESKA 85,44 € 85,44 € 82,04 € 71,83 € 71,59 €
Feinsicherung 5x20mm T 5A Inh. 1000st ESKA 85,44 € 85,44 € 82,04 € 71,83 € 71,59 €
Feinsicherung 5x20mm T 6,3a Inh. 1000st ESKA 85,44 € 85,44 € 82,04 € 71,83 € 71,59 €
Feinsicherung 5x20mm T 8A Inh. 1000st ESKA 85,44 € 85,44 € 82,04 € 71,83 € 71,59 €
Feinsicherung 5x20mm T 10a Inh. 1000st ESKA 85,44 € 85,44 € 82,04 € 71,83 € 71,59 €
Versandkosten:
keine
Premium-Versand:
nicht möglich
Lieferung an Packstation:
nicht möglich
Mengenrabatt
ab 2 Pack

Mengenrabatt:

Menge Preis
ab 2 Pack 68,60 €
ab 5 Pack 60,07 €
ab 10 Pack 59,87 €
Anschluss-Garantie:
zzgl. 5,00 €

Jetzt mit Anschlussgarantie absichern!

digitalo Anschluss-Garantie

Deine Vorteile im Überblick:

  • Bis zu 4 Jahre Schutz durch unsere Anschluss-Garantie
  • Unkomplizierte Abwicklung
  • Keine zusätzlichen Kosten im Schadensfall
weitere Infos
RoHs konform
Dieser Artikel ist RoHs konform
Art.-Nr.:
S20637
Hersteller-Nr.:
522524

Produktdaten

Überblick

Industrieverpackung mit 1000 St. Stück

Beschreibung

Keine Beschreibung vorhanden.

Hinweise:
Lieferung erfolgt im Polybeutel.
+ Abbildung ähnlich

Stichwörter

ESKA, 522524, Industrieware, Verpackungseinheit, VPE

Downloads
Datenblatt (Version 1)

Technische Daten

Kategorie:
Feinsicherung
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Durchmesser (Einbau/Gesamt):
5 mm
Inhalt:
1000 St.
Industrieverpackung:
Ja
Typ:
522524
Marke:
ESKA
Länge (Tiefe):
20 mm
RoHS-konform:
Ja

Folgendes Zubehör wird häufig zu diesem Artikel mitbestellt:

Feinsicherung 5x20mm T 5A Inh. 1000st
71,45 €

Bewertungen

Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Newsletteranmeldung